Европейски практики <<

 
 
Депутати в парламентите на страни от ЕС с брой на населението, съизмеримо с това на България (+,- 3.5 млн. души)

  Страна Брой на депутатите в едно- или двукамерен парламент Население, броя,
2003 г.
БВП на човек от населението в щ.д.,
2002 г.
БВП в хил.щ.д. на един депутат, 2002 г. Брой на българските депутати, сравнени с БВП на един депутат от съответните страни
1 Белгия 150 10 330 824 23 749 1 110 382 8,72
2 Португалия 230 10 479 955 11 948 528 672 28,07
3 Чехия 200+81 10 251 087 6 814 247 380 73,29
4 Словакия 150 5 416 406 4 403 157 878 61,30
5 Гърция 300 10 625 945 12 494 442 746 43,72
6 Австрия 183+62 8 162 656 25 356 832 923 18,98
7 България 240 7 588 399 1 968 64 524 240,00
8 Дания 179 5 394 138 32 179 966 077 11,96
9 Швейцария 200+46 7 408 319 36 687 1 087 175 14,60
10 Хърватия 152 4 497 779 5 025 147 604 66,45
11 Норвегия 165 4 555 400 41 974 1 154 404 9,22
12 Унгария 386 10 057 745 6 481 170 577 146,01
13 Финландия 200 5 204 405 25 295 657 540 19,63
14 Швеция 349 8 970 306 26 929 688 575 32,70


Брой на българските депутати, сравнени с БВП на един депутат от съответните страниГрафика - пояснение

Математически модел, представляващ осреднено положение за страните с брой на населението близък до този на България, уточняващ броя на депутатите в зависимост от брутния вътрешен продукт (БВП) и населението на съответната страна.

Чрез нормализиране са уеднаквени данните и резултатите на европейски страни с население, съизмеримо с това на България.

Линията, описваща осредненото положение, разделя страните на две групи: над средното положение и под средното такова.

Тази линия определя и разстоянието, на което се намира съответната страна по тези показатели.

За да достигне до осредненото положение, България, при запазване броя на населението, е необходимо да увеличи над три пъти БВП от 1968 щ.д.на човек от населението на 6600 щ.д.на човек от населението или да намали броя на депутатите до 13,84.

горе
 
design&hosting BIAnet