Присъединете се към нас <<

 
 


Уважаеми дами и господа,

Всяка инициатива губи своя смисъл, ако не получи нужната обществена подкрепа и не бъде доразвита с нови идеи и аргументи. Ето защо, разчитаме на Вашата активност, като изразите своята гражданска позиция чрез мнение, предложение или подпис под текста на нашето обръщение.

Ако желаете да се присъедините към предложението за намаляване броя на българските депутати от 240 на 100, моля попълнете приложената форма * (download file) и я изпратете
на адрес: София 1000, ул. “Алабин” 16-20, БСК
по факс на някой от следните номера: 987 26 04, 984 98 57, 962 17 48;
или на e-mail: vot@100deputati.org

Вашите мнения, коментари и предложения, свързани с настоящата инициатива, ще очакваме на адрес: София 1000, ул. “Алабин” 16-20
или на e-mail: vot@100deputati.org.

* Ако имате проблем с отварянето на приложената форма, съхранете преди това файла в собствения си компютър.


<< обратно

 
design&hosting BIAnet