На 16 ноември 2004 г. редакционният екип на в. "Пари" организира дискусия относно идеята за намаляване броя на народните представители.още...>>

Общото събрание на ЦКС, представляващо интересите на 250 000 член-кооператори, подкрепи инициативата за намаляване броя на българските депутати от 240 на 100. - още...>>

367 души официално подкрепиха инициативата “100 народни представители” само през първите три дни след официалното й обявяване.още...>>

 
 
 
 
 
  Обръщение <<

 
  100 НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

България е малка държава със скромна икономика. Скромната икономика предопределя и скромно поведение на политическия елит, намаление на бюрократичните структури и съразмерно консумиране на произвежданите от нацията блага. На върха на бюрократичната пирамида е законодателната власт, чрез която на всеки четири години се възпроизвежда нов и нов политически елит, поддържан от същата тази скромна икономика.

Годишният бюджет на народното събрание е 24 милиона лева, което ще рече, че един депутат за 4-годишния си мандат струва на данъкоплатците 400 000 лева!

Ако един австрийски депутат бива издържан от труда на 5,4 души, то за издръжката на българския му колега работят 22.4 души.

По размер на БВП спрямо броя на депутатите България би могла да си позволи, сравнено с Румъния - 40 депутати, сравнено с Полша – 20 депутати, спрямо Белгия – 8.72 депутати. Опасяваме се да правим подобни сравнения с Норвегия, Швейцария, Финландия, Англия, Франция или Германия.

В първите години след преломната 1989 г. беше важно в Парламента да участват представители на възможно най-широки слоеве на българското общество. Затова за 7-ото Велико народно събрание бяха избрани 400 народни представители. Решението обикновеното Народно събрание да се състои от 240 депутати, също имаше своята логика – бяха години на многопартийно разслоение на народа ни, беше време на остри политически схватки, бяхме на кръстопът.

Днес всички политически партии у нас декларират, че демократичните промени са необратими и че след приемането ни за член на НАТО единствената правилна посока на бъдещото ни развитие е към Европейския съюз. Именно, за да постигнем икономически показатели, съизмерими с тези на новото ни европейско семейство, е време броят на народните ни представители да бъде намален, Парламентът да стане по-ефективен, за да изработва по-делово законите, свързани с развитието на икономиката, осигуряването, здравеопазването, образованието, културата и с борбата против престъпността.

За реализиране на промяна в нашето общество призоваваме политическите партии, работодателските, синдикални и неправителствени организации, интелектуалния и научен елит, цялата българска нация да се присъедини към нашия призив: БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ - СЪС 100 НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ!

Обръщаме се към народните представители - нека тези, които мислят че ще бъдат преизбрани, да проявят морал, политическа чистота и смелост, и да гласуват с държавнически разум за намаляване броя на депутатите. Тези, които предполагат, че няма да са участници в следващия Парламент, и които вече познават парламентарната машина и скритата инфраструктура на влияние, да гласуват действително по съвест.

От промяната ще спечелят всички – и политици, и предприемачи, и граждани, и най-вече – България! 
design&hosting BIAnet